Chính sách bảo mật

TRI THIEN THANH CO., LTD đã xây dựng ứng dụng IDT Parking như một ứng dụng miễn phí. Dịch vụ này được TRI THIEN THANH CO., LTD cung cấp miễn phí và được dùng theo cách như đã được chỉ định.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu ai đó quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ như đã mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại IDT Parking trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách bảo mật này.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân như số điện thoại, email. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được lưu giữ và sử dụng như mô tả trong chính sách bảo mật này.

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng mỗi khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng, chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin (qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn gọi là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ giao thức Internet (“IP”) của thiết bị, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình ứng dụng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, thời gian và ngày sử dụng dịch vụ, và các thống kê khác.

Cookies

Cookies là các tệp tin chứa một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng như các định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị của bạn.

Dịch vụ này không sử dụng rõ ràng các “cookies” này. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã và thư viện của bên thứ ba sử dụng “cookies” để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối các “cookies” này và biết khi nào một “cookieđang được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối “cookies” của chúng tôi, có thể bạn sẽ không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ này.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba vì các lý do sau đây:

  • Để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi.
  • Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi.
  • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; hoặc
  • Để hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng của Dịch vụ này rằng những bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của họ. Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ thay mặt chúng tôi. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích khác.

Bảo mật

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn khi cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang nỗ lực sử dụng các biện pháp có thể chấp nhận được thương mại để bảo vệ nó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang khác

Dịch vụ này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào một liên kết bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đó. Lưu ý rằng những trang web bên ngoài này không được điều hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét Chính sách Bảo mật của những trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân có thể xác định được từ trẻ em. Chúng tôi khuyến khích tất cả trẻ em không gửi bất kỳ thông tin cá nhân có thể xác định được nào thông qua Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ. Chúng tôi khuyến nghị phụ huynh và người giám hộ pháp lý theo dõi việc sử dụng Internet của trẻ em và giúp thực thi Chính sách này bằng cách chỉ dẫn trẻ em của họ không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân có thể xác định được thông qua Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ mà không có sự cho phép của họ. Nếu bạn có lý do để tin rằng một trẻ em đã cung cấp thông tin cá nhân có thể xác định được cho chúng tôi thông qua Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng phải đủ 16 tuổi để đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân có thể xác định được của bạn trong quốc gia của bạn (ở một số quốc gia, chúng tôi có thể cho phép phụ huynh hoặc người giám hộ của bạn làm điều đó thay mặt cho bạn).

Thay đổi Chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi từ thời gian này. Do đó, bạn được khuyến nghị xem xét trang này định kỳ để biết các thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 2023-10-24

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gợi ý nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ tung.tran@trithienid.com.