Cung cấp các đầu đọc thẻ từ proximtity 125 khz, 13.65 mhz: Cr 501AU, CR 501A, CR 208 T, CR 208 U…..

các thiết bị đọc thẻ chíp các loại để đọc ID chíp ứng dụng lập trình phần mềm quản lý như chấm công, hệ thống máy giữ xe thông minh, hệ thống quản lý ra/vào nhân viên, hệ thống thang máy, hệ thống kiểm soát khách du lịch, hệ thống quản lý sinh viên, hệ thống quản lý suất ăn công nghiệp, hệ thống quản lý khách hàng vip, hệ thống quản lý thẻ thành viên….Cung cấp các đầu đọc tầm xa tầng số UHF như PK-UHF 101(5-8m)…

Hình Ảnh:

dau-doc-the-tu-cr501au-cr208t-125khz-13-56mhz

Đầu đọc proximity 125 khz cổng USB :                   Đầu đọc mifare 13.56 Mhz cổng USB

Card Prox ID-II (CR-EM4100-YHY101U)                            Card Prox ID-II (CR-EM4100-YHY101U)

Card Prox ID-II (CR-EM4100-YHY101U)                                                                     Card Prox ID-II (CR-EM4100-YHY101U)

          Đầu đọc thẻ từ :                                                                      Đầu đọc và ghi dữ liệu thẻ từ :

MightyStripe M Series Magnetic Stripe                       Đầu Đọc và Ghi Thẻ Từ Reader SM206

MightyStripe M Series Magnetic Stripe                                   Đầu Đọc và Ghi Thẻ Từ Reader SM206

           Đầu đọc vân tay:                                                             Đầu đọc tầm xa UHF reader:

SECUGEN HAMSTER Pro 20                                    Đầu Đọc Tầm Xa MR6111E – Gần MR6121E

Đầu đọc vân tay SECUGEN HAMSTER Pro 20                       Đầu Đọc Tầm Xa MR6111E - Gần MR6121E

Video giới thiệu :