Giải pháp ứng dụng công nghệ thẻ chíp rfid kết hợp với cổng xoay tripod để quản lý vé ra/vào khu chung cư tòa nhà, quản lý bán vé cho khu du lịch,hồ bơi….v…v…

Đối với khu du lịch ta kết hợp với bán vé ra vào khu du lịch: giúp kiểm soát người đi bộ ra vô khi du lịch khi đã mua vé tham gia trò chơi.

tribop

 

Đối với khu quản lý ra vào tòa nhà lắp đặt giúp kiểm soát người nào được vào ra nhầm hạn chế người lạ mặt vào ra tòa nhà.

tripod

Quản lý ra vào kết hợp chấm công công nhân:bằng cách kết hợp máy chấm công vân tay hoặc thẻ từ ( thẻ chíp rfid ) kết hợp cho ra vô chấm công người làm.

ra vao quan lý công nhân                                                          ra vao

Quản lý ra vào hồ bơi:                      Quản lý ra vào Xí Nghiệp

ho boi                                          xi nghiep

Nhận thiết kế tư vấn viết phần mềm quản lý theo yêu cầu ứng dụng thẻ chíp rfid và cổng xoay tripod.

Vui lòng liên hệ hotline : 02866.759.688