Chúng tôi xin được giới thiệu giải pháp access control quản lý ra vào bằng sự kết hợp khóa cửa với công nghệ thẻ chíp RFID:tất cả các hoạt động ra vào đều được kiểm soát bằng thẻ từ và hệ thống sẽ phân quyền ai sẽ được quyền vào nơi nào trong hệ thống.

Mô hình thiết bị kết hợp:

khóa chốt cửa từ 1

Mô hình quản lý chốt cửa từ với thẻ rfid:

mô hình hệ thống access control

Xin vui lòng liên hệ để được khảo sát và tư vấn giải pháp phù hợp với quý khách !

Hệ thống quản lý cửa EXIT ra vào chung cư :